Habemo

Geschiedenis

Habemo n.v. werd opgericht in mei 1992.
Het initiatief werd genomen door dhr. Guy Tyskens nadat hij 11 jaar in dezelfde sector had gewerkt in dienstverband.

De eerste vestigingszetel van Habemo n.v. was gelegen in de Driesstraat te As. De privé-woning en het bureel waren op hetzelfde adres gevestigd. Na ongeveer 14 dagen werden de eerste drie werknemers in dienst genomen. Ondanks de minder goede economische tijd steeg het verkoopcijfer in snel tempo en steeg het aantal werknemers van drie naar negen personen waaronder één administratief bediende.

Wegens plaatsgebrek werd gezocht naar een andere locatie. Die werd in 1995 gevonden op het huidige adres, Vennekeslaan 7 te As. Er werden burelen en een stockageruimte opgericht samen met een eigen tekenafdeling.

Door het groeiende succes bleek ook dit niet te volstaan en daarom kwam er in 1998 een tweede uitbreiding, namelijk het vergroten van de loods tot 1.000 m2. Gelijktijdig volgde een investering voor de productie van eigen plooi- en knipwerk. Andere apparatuur voor eigen gebruik en verwerking werden aangeschaft. Het aantal bedienden en montageploegen nam toe, daarom werd ook het wagenpark uitgebreid met een aantal van 15 voertuigen.